Hakkımızda

accounting‘Sofi Perfect i sie’ EOOD şirketi 2007 yılında kurulmuş, vergi hukuku ve muhasebe alanında deneyime sahip, iddialı uzman bir kadrodan oluşmaktadır. Bizler şirketlerlin yanı sıra gerçek ve tüzel kişilere de tam muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Burada işinizle ilgili muhasebe ve idari sorunlara son yasal gerekliliklere uygun yetkili bir çözüm bulacaksınız.

- Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde yeni şirket tescili ile ilgili gereken evrakların hazırlaması;

-Şirket faaliyetini başlatmak için Vergi Dairesi’nde kayıt işlemlerini yapmak, mühür hazırlamak, banka hesabı açmak vs. gerekli belgelerin hazırlanması;

-Abonman muhasebe hizmetleri;

-Yıllık muhasebe hizmetleri;

-Yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması;

*Muhasebe dökümanlarının muhasebe işlem yapılıp sınıflandırılması, yıllık mali hesap raporları ve tedavül bordroların hazırlanıp sunulması;

*Kalifiye muhasebeci tarafından Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gereği yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması;

*Ulusal İstatistik Enstitüsü için gerekli yıllık istatistik formlarını hazırlanıp sunulması;

-KDV ile ilgili rapor ve beyannamelerin hazırlanması;

-KDV kayıtlarının yapılması ve silinmesi;

-AB’den KDV iadesi;

-İNTRASTAT Beyannameler;

-Vergi Dairesi’ne gereken bilgilerin ulaştırılması;

-AB’ne ait lisansların alınmasına ilişkin destek sunulması;

-Muhasebe ve vergi alanında danışmanlık;

-Kredi alabilinmesine ilişkin yardım ve danışma;

-Sigortalar;

                      BUNUN HARİCİNDE:

*Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre giriş ve çıkış muhasebe evraklarının güncel işlemi, Vergi Dairesi için vergi ve sigorta beyannameleri, tedavül bordroları gibi  gereken tüm ödeme belgeleri ve verilerin hazırlanması;

*Sigorta ve maaş bordrolarının hazırlanması, kamu ve iş sözleşmeleri üzere işe alınan personelin yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerin uygulanması;

*KDV Kanunu ile ilgili muhasebe raporlarının hazırlanması, aylık VİES beyannamelerinin hazırlanıp yatırılması, KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Yerel Vergi Mevzuatına göre vergi ve ücretlerin tahakkuk edilmesi;

*Mevcut Vergi Mevzuatına uyarak en uygun muhasebe politikasının uygulanmasına ilişkin zamanında bilgi ve danışmanın sağlanması; yasal iş ve sigorta danışmanlığı;

*Vergi koruma ve vergi denetimleri sırasında katılım sağlanması;

*Yıllık ve ara mali raporlarının hazırlanması;

* Tescilli denetçi tarafından yıllık mali raporlarına denetim tasdiği  verilmesi;

*Uzun vadeli aktifler – dosyalama, amortisman planlarının hazırlanması, amortismanların tahakkuk edilmesi, envanter tanzimi, periyodik değerlendirmeler ve istatistik raporları;

*AB lisansı için gerekli belgelerin hazırlanması;

*Şirketin Vergi Dairesi, Trafik Denetim Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Şirketleri, Belediyeler ve İş Teftiş Kurulu önünde temsil edilmesi;

BORDRO HESAPLAMALARI

Değişken aylık bordro bilgilerin işlemini gerçekleştirerek; Bordro Yazılımında çalışanların dosya değişikliklerini yansıtarak; brüt / net maaş, sosyal ve sağlık sigortası, kişisel vergi vs. aylık hesaplamaları düzenleyerek; internet bankacılığı üzerinden veya yazılı talimatlar hazırlayarak, maaşlar ve diğer bordro ödemeleri ile ilgili ödemeleri düzenleyerek; maaş, prim ve diğer düzensiz ödemelerle ilgili veriler, hastalık raporları, kesintiler vb dahil, çalışanlarla ilgili kalıcı verileri kapsayan prosedürleri sizlerle birlikte koordine ederek bordro hesaplamalarını yapacağız.

Giriş verileri ile ilgili işlemler tamalandıktan sonra bordro muhasebecilerimiz yasaların gerektirdiği tüm gerekli rapor, ifade ve beyanları; çalışanların brüt/net ücretleri, sigorta ve vergilerle ilgili tüm rapor ve özetleri hazırlayıp yatırabilirler.

© 2017 MUHASEBE TRANSPORT. All Rights Reserved. Developed by Ludogorska.com